سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قربانی زاده خرازی – دانشجوی دکترای

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از فاضلاب و پساب تصفیه شده فاضلاب در آبیاری و بـه دنبـال آن اثـرات زیسـت محیطی آن لزوم بررسی و تحقیق در این زمینه مشخص می شود . در کلان شهرهائی مانند تهران که حجم پساب در آنها بالاست بررسی کمی وکیفی فاضلاب و نحوه استفاده در آبیاری و اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . آمار کمی و کیفی فضلاب خام و تصفیه شده در تصفیه خانه های فاضلاب تهران ونحوه اسـتفاده از فاضـلاب تهـران در اراضی کشاورزی اطراف این شهر مورد بررسی قرار گرفته و تجزیه وتحلیل هائی روی آمارهای موجود کمی وکیفی صورت گرفته و بر اساس تجزیه وتحلیل ها پیشنهادهائی در زمینه بهبود وضعیت بهره برداری ارائه گردیده است .