سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست و عضو باشگاه پژوهشگران جوان وا
قاسمعلی عمرانی – Ph.D و هیئت علمی دنشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اصغر نجف پور – Ph.D و هیئت علمی دنشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسین بخشی – کارشناس محیط زیست و رئیس ساماندهی منطقه ۹ شهرداری تهران

چکیده:

بشر در طول سالیان متمادی با حوادث طبیعی و غیر طبیعی روبرو بوده است . از اینرو بموازات بروز حوادث غیر مترقبه و به عبارتی بروز بحرانهای مختلف روشها و تکنولوژی های نوینی به منظور امداد و نجاتانسانها بوجود آمد . از طرف دیگر این بعد از رفع بحرانها بشر تازه به فکر محیط اطراف خویش یعنی محیط زیست می افتد . بطور کلی محیط زیست مجموعه و نظام هماهنگی است که حیات انسان و سایر موجوداتزنده به آن وابسته است . بنابراین لزوم توجه به فرایند امداد و نجات و به عبارتیDisaster Management مشخص است . سوانح زیست محیطی را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد : ۱- سوانحی که بر اثرحوادث غیر مترقبه مانند سیل ، آتشفشان ، زلزله و … بوجود می آید و ۲ – سوانحی که بر اثر فعالیتهای انسان ، جنگ ، طراحی وپیش بینی های غلط و … بوجود می آید .گروه اول بدون دخالت انسان پدید خواهد آمد در حالیکه گروه دوم معمولا" در ا ثر فعالیتهای انسان بوده و این حوادث را می توان پیش بینی و کنترل کرد . معمولا" در یک سانحه و حادثه زیست محیطی ، مواد رادیو اکتیو ، مواد شیمیایی ، مواد زاید بیولوژیک و … شکلهای گاز ، مایع و جامد به محیط زیست وارد می شوند . به عنوان مثال با گسترش روبه رشد مصرف انرژی و نبود منابع طبیعی کافی استفاده از انرژی هسته ای و در ادامه بروز تهدید حوادث هسته ای ( تروریسم ) ، جنگ ها و حوادث ناشی از پرتو های
یونیزان خطر جدی برای جامعه بشری می باشد . در حوادث هسته ای مانند جنگ ، اثرات زیانبار و ناشی از پخش ذرات رادیو اکتیو در فضا ، آب ، خاک و مواد غذائی زیاد و این آلودگی ها مدتهای طولانی با توجه به نوع ویژگیهای اختصاصی در محیط اطراف انسانها باقی می مانند . فاجعه اتمی شهرهای هیروشیما ، ناکازاکی ، حادثه چرنوبیل از نمونه های بارز اثرات زیست محیطی سوانح اتمی و هسته ای یشمار می آیند .در این مقاله به بررسی منابع تهدید کنند ه محیط زیست در دو بخش حوادث طبیعی و حوادث ناشی از فعالیتهای انسانی و یا مدیریت محیط زیست در شرایط اضطراری شامل امداد و نجات و بعد از بحران شامل بهسازی محیط و سایر فرایند های مربوط به آن اشاره شده است . هدف : بررسی اثرات زیست محیطی در حوادث غیر مترقبه روش کار : این مطالعه بصورت تحلیلی و روشهای جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و تجربیات شخصی می باشد .