سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه شریعت پناهی – کارشناس رشته زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
معصومه جباری – کارشناس رشته زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
احمد فتحی – کارشناس رشته زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

حوزه آبخیز سد لتیان با مساحت تقریبی هفتاد هزار هکتار بین طولهای جغرا فیایی ۵۱/۲۳ تا ۵۱/۵۱ شرقی و عرضهای جغرافیایی ۳۵ /۴۵ تا ۳۶/۵۰ شمالی د ر دامنه های جنوبی البرز واقع شده است . حفظ منابع حیاتی آب حوزه آبریز سد لتیان و جلوگیری از آلودگی آب شرب ذخیره شده در سد لتیان از طریق ساماندهی عوامل زمین شناسی ، ژئو مورفولوژی و زیست محیطی در سطح حوزه آبریز و ارائه طرح تو سعه پایدار جهت حفظ کیفیت منابع آب هدف پژوهشی این مقاله می باشد . با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و تحقیقات به عمل آمده – استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS ، موارد زیر از جمله پارامترهایی می باشند که سعی شده تاثیر آنها ، در آلودگی های زیست محیطی حوزه آبریز سد لتیان مورد بررسی قرار گیرد :
-۱ عوامل تهدید کننده منابع آب ( فاضلاب خانگی ، زباله های شهری و ….. )
-۲ نقش عوامل ساختاری نظیر گسل ها و درزه ها در هوا زدگی وفرسایش پذیری سازندها و افزایش ناپایداری دامنه ها و ناهمگنی و نا پیوستگی در توده های سنگی و تاثیر آن در آلودگی های فیزیکی در آبخیز سد لتیان
-۳ معادن موجود در آبخیز سد لتیان و اثرات آنها بر منابع آب و محیط زیست
-۴ تاثیر سازندهای گستره سد لتیان بر کیفیت آب
با بررسی خصوصیات زمین شناسی و ریخت شناسی منطقه و با در نظرگرفتن ملاحظات تعادل رودخانه تهیه طرحی مناسب جهت حفظ کیفیت آب امری ضروری به نظر می رسد .