سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه شریعت پناهی – دانشجوی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
معصومه جباری – دانشجوی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

حفظ منابع حیاتی آب حوزه رودخانه جاجرود و جلوگیری از آلودگی آب شرب، از طریق سامان دهی نظام استقرار کانون‌های جمعیت و جلوگیی از ساخت و سازه‌های مجاز و غیر مجاز در حریم رودخانه و جلوگیری از سیلاب و عدم استفاده از رودخانه به عنوان مکان‌هایی برای دفن زبابه و فاضلاب از جمله مواردی می‌باشد که سعی شده است در این مقاله به آن پرداخته شود منطقه اوشان به مختصات طول جغرافیایی ۳۰/۵۰/۳۵ و عرض جغرافیایی ۴۵/۳۱/۵۱ شروع شده تا میگون به مختصات طول جغرافیایی ۳۰/۳۵/۵۷ و عرض جغرافیایی ۴۵/۲۸/۵۱ ادامه می‌یابد. کلا از مسیر اراضی محدوده شهری و تراکم پرجعیت عبور می‌نماید و این مسئله باعث شده است تا در طی دهه‌های قبل به تدریح منطقه محل استقرار و احداث فضاهای مختلف شهری شده است. با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و بررسی‌های به عمل آمده در رابطه با میازن آلاینده‌های مختلف منطقه و اندازه‌گیری آلودگی‌های زیست محیطی رودخانه و سوانح طبیعی می‌باشند.
۱- ورود فاضلاب مناطق مسکونی و تجاری داخل محدوده رودخانه و سرریز آن به آب رودخانه و آلوددگی آب شرب مورد استفاده مناطق پایین دست.
۲- برداشت‌های غیر فنی از مواد معدنی و منابع قرضه به منظور استفاده در مصالح ساختمانی و ایجاد عارضه‌های زیست محیطی و تغییرات در مسیر طبیعی جریان آب رودخانه.
۳- خطر رخداد زمین لغزش و رانش بخشهایی از مسی دیواره رودخانه در مناطق مسکونی مشهود است.
۴- دپو دفن زبابه در داخل حریم رودخانه و افزایش خطر سلامت در منطقه.