سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ناصری – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

با توجه به توسعه اقتصادی و کشاورزی و نیاز مبرم به آب، بسیاری از منابع آب زیرزمینی بیش از حد معقول بهره برداری شده و بسیاری از دش تهای کشور را در معرض خطر قرارداده است . کمبود آب سبب شده است که بخش قابل توجهی از بودجه کشورها به آب اختصاص داده شود و با احداث سدها سیلابهای سالیانه را کنترل نموده و آب مورد نیاز اراضی پایین دست را تامین نمایند . علاوه بر این رشد جمعیت و نیاز به آب ، بشر ر ا به سمت مهار آبهای سطحی سوق داده است و با احداث سدهای مخزنی مشکل کم آبی را برطرف نموده و باعث توسعه رونق کشاورزی و صنعت شده است . از طرف دیگر سدهای مخزنی اثرات منفی زیادی بر محیط زیست پیرامون خود دارند از جمله می توان به قطع ارتباط جوامع انسانی طرفین سد ، تغ ییر فرهنگ بومی منطق ه ، تغییر در کیفیت آب ذخیره شده در پشت سدها ، تغییر اقلیم نواحی اطراف سده ا ، از بین رفتن ماهیان پایین دست سد و … اشاره نمود . در این تحقیق ضمن بررسی اثرات زیست محیطی سدها و ارائه راهکارهای کاهش این اثرات بصورت موردی به اثرات زیست محیطی سد گاوشان اشاره شده است.