سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نوری – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
شاهین درخشان – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

توسعه صنعتی یکی از ابعاد شاخص در فرآیند توسعه کشورها محسوب می شود. احداث و راهبری شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از بارزترین اشکال توسعه صنعتی نقش مهمی را در فعالیتهای انسانی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار بر عهده دارد. احداث شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف کشور نباید بر اساس عواملی مانند توجیه اقتصادی و ارزش تولید صورت گیرد بلکه باید مبتنی بر نتایج برنامه ریزی منطقه ای ، آمایش سرزمین و ارزیابی زیست محیطی انتخاب شود. شهرک صنعتی شهرکرد با مساحت ۲۸۵ هکتار و فعالیت ۱۵۷ واحد به دنبال احساس نیاز به توسعه صنعت در شهرکرد و جذب سرمایه گذاران برای فعالیتهای صنعتی و اشتغال بخشی از نیروی متخصص بیکار و هدایت صنعت در بستر شهرکهای صنعتی قابل به لحاظ آلودگی در ۳ کیلومتری شهرکرد احداث گردیده است. به منظور بررسی اثرات زیست محیطی این شهرک بر کلیه فاکتورهای محیط زیست با توجه به گزینه های ممانعت از ادامة فعالیت شهرک و اجرای آن با رعایت ملاحظات زیست محیطی پیش بینی اثرات صورت گرفته است و به طور جامع بحث و نتیجه گیری و بارگذاری شده است. بررسی اثرات بر اساس ماتریس ساراتوگا بوده و نتایج حاصله نشان می دهد که ادامة فعالیت شهرک صنعتی شهرکرد با رعایت ملاحظات زیست محیطی بر ممانعت از ادامه فعالیت شهرک ، برتری دارد. ممانعت از ادامه فعالیت پروژه، به معنی هدر دادن زمین، امکانات و نیروی انسانی متخصص منطقه می باشد. نتیجه ارزیابی قویا" ادامه پروژه را توصیه می نماید. در پایان دستورات مدیریت جمعیت ، آموزش افراد و روش پایش و کنترل عملیات ارائه شده است و بر راه اندازی سیستم جمع آوری فاضلاب شهرک تاکید شده است.