سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضوهیئت علمی وباشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است . بدون توجه به مسلئه محیط زیست منابع طبیعی و انسان دچار نقصان شده و پیامد های ناگواری را برکره خاکی و جوامع انسانی خواهد گذاشت . معدنکاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می کند و از طرفی با افزایش آلودگیها امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می کند . به همین جهت در بسیاری از کشورها ، تاثیرات محیط زسیتی عملیات معدنکاری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت استاندارد هایی در این زمینه برای فعالیتهای معدنی و حدود آلودگیهای مختلف حاصل از این صنعت در نظر گرفته شده است . با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است ، بنابراین برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع معدن کشور ( با توجه به اقلیم کشور ) مورد شناسایی قرار گیرد .