سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبداله سمیعی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس مربی روه پژ
والح آقازاده – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت م
احمد خدادادی – استادیار، گروه فرآری مواد معدنی و محیط زیت دانشکده فنی و مهندسی دانشگ

چکیده:

معدن مس سونگون در ۱۳۵ کیلومتری شهر تبریز و در ۳۰ کیلومتری شهرستان ورزقان در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته است. ذخیره قطعی کانسار ۷۹۶ میلیون تن با عیار ۰/۱۶ درصد، ذخیره قابل استخراج حدود ۳۸۸ میلیون تن با عیار ۰/۶۱درصد برآورد شده است. به علت وجود مراتع، زمین های کشاورزی رودخانه در محدوده معدن و نزدیکی منطقه حفاظت شده ارسباران به معدن، از نظر محیط زیست منطقهاز اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با توجه به اینکه ارزیابی اثرات زیست محیطی در این معدن بعد از شروع فعالیت های معدنکاری صورت گرفته است، لذا مشکلات محیط زیستی در این منطقه وجود دارد. در این تحقیق اثرات زیست محیطی فعالیت های مهدنکاری بر روی آب، خاک، هوا، تخریب و چشم انداز منطقه، فرسایش و رسوب گذاری، نشست، محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه بررسی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که عمده نگرانی درباره محیط زیست درباره آلوده شدن آب در اثر تولید زهاب های اسیدی، تخریب زمین و بهم خوردن چشم انداز منطقه، فرسایش و ته نشینی می باشد.