سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی فخاری – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

کارخانجات قند را نمیتوان بطورمستقیم جزء آلاینده های بارزمحیط زیست به شماراورد ولی باتوجه به رویکرد بشر به داشتن جامعه ای سالم و عاری ازهرگونه خطرات باید همه صنایع خواه الاینده های بارز و خواه صنایع کم اثربرمحیط زیست را ازنظر الودگیهای زیست محیطی مورد بررسی قراردهیم آلاینده های محیط زیست به ۳قسمت الاینده های آب خاک وهوا تقسیم میشوند که دراین کارخانجات الاینده های آب ناشی ازفاضلاب بسیارالوده این صنعت می باشد و الاینده های هوا نیز گازهای ناشی ازاحتراق درکوره های انی کارخانجات نظیر گازهای NO2,CO2,CO و… می باشند الاینده های خاکی ضایعات فلزی – غیرفلزی تولیدی کارخانجات قند می باشد که بطبیعت وارد میشوند دراین مقاله تاثیرات موادبه کاررفته درکارخانجات قند و فعالیت هایی که دراین کارخانجات صورت میپذیرد برمحیط زیست مورد بررسی قرارگرفته است