سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما عبداللهی – دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیمارستان شریعتی
فخری افشار – دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیمارستان شریعتی

چکیده:

برای بسیاری افراد تمایلات و اعمال جنسی نشان دهنده انسان بودن آنهاست. جنسیت گره خورده با مفاهیمی چون تصورازبدن، عزت نفس و خود پنداره میباشد. عملکرد جنسی و مسائل آن در فراخنای زندگی هر فرد متفاوت است و نمیتواند برای هر گروه سنی یا بیماری تعمیم داده شود. برای بعضی افراد سکس به مفهوم زنده بودن و فعالیت جنسی معادل ادامه زندگی یا مردن است. درعین حال امیال جنسی بسیارشخصی و اختصاصی است، آنچه که در یک زوج طبیعی محسوبمیشود در زوجی دیگر ممکن است غیر قابل قبول محسوب شود. عملکرد جنسی تحت تاثیر عواملی چون تغییر در ظاهر، وضعیت عقلی، فاکتورهای شخصی واجتماعی و بیماریهای چون سرطان و درمان آن قرار میگیرد. سرطان ودرمان آن میتواند رفتار جنسی هر فرد را موقتا یا دائمی تحت تاثیر قرار دهد. میزان وقوع ، وسعت و مدت اختلالعملکرد جنسی با محل بیماری ، آسیب حاصله، نوع درمان، وضعیت تاهل و سن است. تجربه کانسر بیماران و خانواده آنها را به مبارزه طلبیده وتهدید میکند. این تهدیدها میتوانند از نظر شدتو مدت و تغییر حاصله در هر فرد بسیار متفاوت باشند. زنانی که تشخیص سرطان ژنیکولوژیکی یا سرطان پستان داشته اند تهدید شدیدی نسبت به سلامت جسمی روانی اجتماعی خود احساس میکنند.براساس نتایج تحقیقات گرچه اکثریت زنان مبتلا درمان موثری را دریافت کرده اند ولی عملکرد جنسی مختل مهمترین عامل ازهم پاشیدن زندگی آنان بوده است. اختلال عمل جنسی میتواند قبل از تشخیصسرطان روی دهد. درد، ناراحتی مبهم، خستگی مفرط و مشکلات عمومی که میتوانند در کاهش میل جنسی سهیم باشند همچنین کانسرهای ژنیکولوژیک میتوانند خودشان را از طریق خونریزی پس از مقاربت یا خونریزیهای غبر طبیعی، عفونتهای ویروسی، خارش ولوو و … نشان دهند. با پیشرفت تومور اعصاب مرکزی و محیطی تحت تاثیر قرار گرفته منجر به کاهش احساس و تمایل جنسی میشوند بعلاوه اثرات یک بیماری تهدید کننده زندگی میتواند منجر به اختلالات خلق از قبیل خشم، ترس ،افسردگی و اضطراب شود. برخی زنان بیماریشان را بعنوان تنبیهی برای رفتارهای جنسی از قبیل استمنا، سقط یا روابط نامشروعشان میدانند. هرگاه که بحث سلامتی جنسی و فونکسیون آن در هر زن مطرح میشود این امر مهم است که مشخصشودآن زن در چه مرحله از سیکل تولید مثلی زندگی خود میباشد شایدمشاوره پیش کموتراپی یکی از بهترین زمانها برای ارزیابی سلامتی جنسی فعلی و عملکرد وی و آماده سازی مناسب او برای اثرات بالقوه درمان بر این جنبه از زندگیش میباشد. بیمار مبتلا به سرطان ژنیکولوژیک نیازمند بررسی دقیق عملکرد جنسی، تعیین میزان آگاهی وی از بیماریش و راههای درمان و نیز عوارضجانبی درمان پیشنهاد شده و اثرات آن برتمایلات جنسی و نازایی فرد میباشد