سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر شهابی فر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رضا خوش نظر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

مصرف روغن در ایران در طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه فزونی پیدا کرده است. در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد روغن در داخل تولید می گردد. در حالی که کشور از امکانات کافی برای نیل به تولید مطلوب محصولات روغنی برخوردار است. با توجه به سیاست جاری وزارت جهاد کشاورزی در ترویج و توسعه کشت این دانه روغنی جهت جلوگیری از خروج ارز برای واردات روغن و با عنایت به جدید بودن این زراعت برای کشاورزان، راهنمای توصیه کودی برای تغذیه کلزا می تواند حائز اهمیتباشد (۱). این گیاه خواهان آب و هوای خنک بوده و ضمن توانایی تولید بالا در این شرایط و با توجه به وضع دما و رطوبت، کشت پاییزه این گیاه در اغلب نقاط کشور به راحتی امکان پذیر است. عملکرد کلزا تابعی از تعداد غلاف، دانه در غلاف، وزن هزار دانه و فاکتورهای زراعی از جمله تاریخ کاشت، واریته، تراکم و حاصلخیزی خاک بوده که ممکن است روی مراحل رشد و نمو گیاه موثربوده و اثرات مطلوب یا نامطلوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد داشته باشد. (۳). با توجه به جدید بودن کشت کلزا در منطقه و لزوم مصرف بهینه کودهای شیمیایی جهت افزایش کمی و کیفی محصول در ارقام توصیه شده انجام این تحقیق ضروری بوده و امید می رود بر اساس نتایج مثبت این طرح شاهد افزایش سطح زیر کشت این محصول در استان قزوین باشیم تا بتوان آن را در تناوب زراعی منطقه شرکت داد.
در تحقیقی تحت عنوان بررسی سازگاری و مقایسه ارقام کلزا در مناطق سزد و معتدل، از میان ۲۵ رقم کلزا دو رقم SLM046, Regent*Corba را به ترتیب با عملکرد معادل ۲۳۹۵ و ۲۲۷۶ کیلوگرم در هکتار به عنوان ارقام برتر برای منطقه قزوین معرفی شد.
برخی پژوهشگران اعلامکردند که مصرف خاکی کودهای حاوی بر باعث افزایش عملکرد محصول کلزا شده است.
محققان در لهستان نشان دادند که کلزا (رقم زمستانه) بسیار حساس به کمبود بر بوده و مصرف کودهای حاوی بر به ویژه اسید بوریک موجب افزایش عملکرد دانه شده و نیز محتوی روغن دانه را افزایش داده است. که تا اندازه ای باعث کاهش میزان اسید اورسیک گردیده است. مقادیر بیشتر بر ممکن است سمیت ایجاد کرده لذا از تماس آن با بذر باید اجتناب ورزید.