سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ستار باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
رسول پیرمحمدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات ساکارومایسیس و بیوپلوس ۲ب بر روی خصوصیات پوسته تخم مرغ این آزمایش به اجرا درآمد. در این آزمایش از سطوح مختلف پروبیوتیکهای مخمر ساکارومایسیس(۰٫۰۴%، ۰٫۰۳%، ۰٫۰۲%، ۰٫۰%) بیوپلوس ۲ب (۰٫۱۲%، ۰٫۰۸%، ۰٫۰۴%، ۰٫۰%) در جیره استفاده شد. تعداد ۱۱۲ قطعه مرغ تخمگذار خوراکی نژاد لگهورن سفید از سویه "های لاین "در سن ۴۶ هفتگی در قالب طرح کامل تصادفی در هفت تیماربه مدت ۱۰ هفته مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزودن پروبیوتیک به جیره در سطح ۰٫۰۲ % ساکارومایسیس اثر معنی داری بر ضخامت پوسته تخم مرغ داشته است با این حال با افزایش سطوح پروبیوتیک هر سه خصوصیت پوسته یعنی وزن پوسته و ضخامت پوسته
ومقاومت پوسته افزایش می یابد.