سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
معصوم شیراوند – دانشجو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین اورجی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عبدالصمد کرامت – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایمان حیاتی – کارشناس ارشد دانشگاه علوم تحقیقات گیلان

چکیده:
این مطالعه برای ارزیابی اثرات کاهو دریایی به عنوان یک مکمل غذایی در جیره ماهی سیچلاید دبوسی طراحی شده و هدف آن بررسی اثرات پودر کاهو دریایی بر رنگ پذیری ماهی سیچلاید دبوسی است. این آزمایش در چهار تیمار و هر تیمار در سه تکرار و هر تکرار شامل ۱۵ عدد ماهی انجام شد. برای این منظور ماهی ها به صورت کاملا تصادفی در ۱۲ آکواریوم ۱۲۰ لیتری توزیع شدند. در طول دوره پرورش متوسط دمای آب ۲۸ درجه سانتی گراد pH آب ۵٫۷ غلظت اکسیژن ۶ میلی گرم در لیتر، غلظت آمونیاک در حد صفر و دوره نوری به صورت ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی بود. برای انجام این آزمایش دو هفته برای سازگاری با شرایط جدید و هشت هفته برای طول دوره پرورش در نظر گرفته شد. در این تحقیق گونه ulva rigida مورداستفاده قرار گرفت. پودر کاهو از مرکز تحقیقات شیلات آب های دور چابهار خریداری شد . جیره استاندارد مشابه غذاهای تجاری برای گروه شاهد طراحی و برای تغذیه تیمارها نیز از پودر کاهو به صورت ۱۰%، ۲۰% و ۳۰% جیره استفاده گردید نتایج حاصل از پارامترهای رنگی پوست ماهیانی که از جیره های آزمایشی تغذیه نمودند،. پارامتر روشنایی پوست تحت تأثیر تیمار ۲۰% قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که با افزایش سطح پودر کاهو دریایی در جیره، پارامتر قرمزی پوست تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. به طورکلی پارامتر زردی پوست در جیره ی ۲۰% بالاترین میزان را در بین کل تیمارها به خود اختصاص داد P  ۰/۰۵