سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود شهریاری – دانشجوی دکتری مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی د
محمدحسین صادقی – دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، گرو
محمد کاظمی – دانشجوی دکتری مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی
محمدرضا بحرینی – دانشجوی کارشناسی مکانیک – ساخت و تولید ، دانشگاه علم و صنعت اراک

چکیده:

در این تحقیق ابتدا به مطالعه و بررسی اثرات سفتی سازه ماشین ابزار در فرآیند فرزکاری با سرعت بالا که بر روی انحراف ابزار اثر می گذارند پرداخته می شود در این شرایط اثرات سفتی اسپیندل ، نگهدارنده ابزار و ساقه ابزار مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه مدل سه بعدی یک ابزار فرز سرتخت چهار لبه با نرم افزار CatiaV5R14 مدل سازی شد و مدل ساخته شده با این نرم افزار و نرم افزار Abaqus V6.3 تحت نیروهای ماشینکاری مورد تحلیل المان محدود قرار گرفتند و اثرات طول Clamping و طول OverHang بر انحراف ابزار در حین ماشینکاری بررسی شدند و نتایج این انحراف تحت شرایط مشابه با ابزار سر کروی مورد ازریابی قرار گرفتند. انحراف سازه ماشین ابزار ، اسپیندل و ابزار ناشی از نیروهای ماشینکاری است، لذا نیروهای ماشینکاری برای شبیه سازی این تحقیق از نتایج تجربی حاصل شده است.