سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شعبانعلی نظامی – دکترای تخصصی اکولوژی آبهای داخلی، رشت بلوار رسالت، اداره کل حفاظت محی
نسیم صابر معاش – لیسانس بیولوژی، کارشناس مسوول کمیته آب و فاضلاب حفاظت محیط زیست گیلان
حمیرا صفری – لیسانس بیولوژی، کارشناس محیط طبیعی حفاظت محیط زیست گیلان

چکیده:

افق توسعه پایدار حفظ ذخایری را طلب می کند که اکنون با مصرف نابخردانه و غیر اصولی مواد شیمیایی آلوده و تباه شده اند. یکی از موارد نسیان در برابر این افق، مصرف
سموم شیمیایی و تغییرات جبران ناپذیر آنها بر طبیعت بکر استان به ویژه تالاب انزلی به عنوان پذیرنده نهایی است. نگاهی به میزان مصرف این مواد در سطح کشور ما را ناگزیر از بررسی همه جانبه این مهم می کند چرا که میزان مصرف سموم در استان های شمالی ٠/۷ کیلوگرم در هکتار می باشد. نظر به اینکه طبق / برابر ٤ کیلوگرم و در سایر استانها برابر ٧ آمار موجود بالاترین میزان مصرف در بین ١٦ محصول به برنج اختصاص داشته که خود سیستم کشاورزی خاصی را بر استانهای شمالی اعمال نموده است.