سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رضا آیت الهی – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایر
جواد اکبردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در شکست استوانه ها تحت اثر بار انفجار داخلی، استوانه به تکه هایی (ترکش) با ابعاد مختلف تبدیل می شود . برای کنترل ابعاد و شکلها ی ترکشها روشهایی همچون ایجاد شیار ارائه شده است . عمق، راستا، شکل و فاصله بین شیارها از جمله عوامل مؤثر در شکست استوانه ها می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر شیارهای حلقوی با عمقهای متفاوت در فرآیند ایجاد ترکش در استوانه ها با استفاده از نرم افزار حل صریح LS-DYNA پرداخته شده است . نتایج تحلیلها نشان می دهد که شیارهای طولی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به شیارهای حلقوی در نحوه ی شکست استوانه شیاردار دارد، بطوریکه فرآیند شکست عمدتاً توسط شیارهای طولی کنترل می شود.