سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین ساریخانی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
حمیدرضا پیروان – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
آرتیمس قاسمی – کارشناس ارشد زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب قزوین با وسعتی حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع قرار دارد. با توجه به وسعت زیاد زونهای آلتراسیون در منطقه اثرات زیست محیطی آن بر روی آب مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق حدود هفت نمونه از آبهای زیرزمینی در مناطق دگرسان شده انتخاب گردیده است تا اثرات زیست محیطی زونهای دگرسانی بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این موضوع کلسیم و سولفات بیشترین اثر زونهای دگرسان شده بر روی آبهای زیرزمینی می باشند و مناطق دگرسان شده از این عناصر غنی می باشند. همچنین آی آبها از نظر سختی بیشتر از حد استاندارد می باشند.