سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صنعت نفت و پتروشیمی یکی از بزرکترین صنایع در کشور ایران می باشد و بخش حیاتی اقتصاد ملی به شمار می رود. به هر حال در این صنعتخطرات محیطی بالقوهای ناشی از فعالیت های پالایشگاه وپتروشیمی محله ها و زیستگاههای مجاور یا نزدیک به آنها را تحدید می کندبه همین دلیل در این مطالعه هدف بررسی فرایند های مربوط به پالایشگاه و پتروشیمی و خطرات یالقوه ای که بر اثر فعالیت این صنعت محیط را تهدید می کند می باشد.
در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در پالایشگاههای شهر عسلویه و پتروشیمی ماهشهر از روشWalkingTalking- Tgrough_،مصاحبه ،مشاهده وبررسی مستقیم، فعالیت های سیستم وفرایند کاروتاثیر آنها بر روی محیط زیست مصاحبه، مشاهده و بررسی مستقیم سیستمو فرایند کارو محیط کارو اکوسیستمبود، فرایند های کار و نحوه دفع فاضلاب و گازهای سمی حاصل از فرایند واقدامات صورت گرفته در جهت ارزیابی آلودگی ها و اسناد مبنی بر ارزیابی وکنترل آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان با شناسای انواع خطرات ممکن وعلل آنهاکه بیشتر مربوط به ضعف به کار گیری مدیریت سیستم HSE ، و عدم استفادهو به کار گماری متخصصین بهداشت حرفه ای و محیط زیست برای ارزیابی و کنترل راه کار های علمی و عملی درراستایبه کار گیری سیستم مدبربت HSE(Health,Safety and Environmental) برای ارزیابی و شناسایی رنج وسیعی از خطرات درافراد ، فرایند ها ، ساختار ها ،و وسایل ومحیط ( محیط کار و اکوسیستم) می باشد. .پیشنهادات وراهکارهای مناسب ارائه شده است.