سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدیوسف اثناعشری –
محمدرضا یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، دانشکده دامپزشکی گروه انگل شناسی
شروین رضایی –
عماد کیاکجوری –

چکیده:

گیاهان دارو یی منابعی سالم، فراوان و پا یدار در طبیعت محسوب می شوند و از دیر باز مورد توجه طب سنتی در دنیا قرار گرفته و اخیراًنیز دانشمندان کشورها ی چین و ژاپن توجه خاصی را نسبت به تهیه داروها ی گیاهی مبذول داشته اند . گیاهان دارویی چه بصورت سنتی و چه به شکل فرآورده های خالص،همیشه یکی از منابع عمومی داروها به شمار می روند؛ ازاینروسازمان جهانی بهداشت لیست جامعی از گیاهان دارو یی فعلی و عصاره ها ی آنها ارائه نموده که از ا ین فراورده های گیاهی می توان در تهیه داروها ی بسیار موثر و مهم استفاده کرد . با توجه به اشارات متعدد منابع علمی به اثرات ضد انگلی گیاهان دارویی بومی ایران و همچنین مصرف این گیاهان در طب سنتی بر آن شدیم تا اثرات مستقیم عصاره افسنطین برا ی دفع سیفاسیا در موش را مورد بررسی قرار ده یم . برای تهیه عصاره،میزان ۴۰ گرم پودر گیاه شامل برگ و سرشاخه گلدار در ۱۵۰ میلی لیتر اتانل مطلق به مدت ۲۴ ساعت خیسانده شده و سپس با دستگاه عصاره گیری در مدت ۵ ساعت عصاره آن استخراج گشت . ۲۵ روز بعد از خوراندن تخم سیفاسیا به گروه شاهد،تخم در مدفوع ا ین گروه مشاهده گرد ید . در گروه دوم و سوم که عصاره با غلظت ۵ و ۱۰ درصد دریافت کرده بودند و همچنین گروه چهارم که داروی پیرانتل پاموات دریافت کرده بودند،تا پا یان مطالعه هیچ تخم سیفاسیایی مشاهده نگرد ید؛این موضوع در پا یان مطالعه پس از کشتار تمام موشها و کالبدگشا یی آنها نیز کاملاً به اثبات رسید . بررسی ها ی علمی جد ید ضمن تا یید برخی از اثرات درمانی افسنطین،آنرا در رد یف گیاهان دارویی مفید نگاشته اندکه در ا ین مطالعه نیز به اثبات رسیده است .