سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر مظاهری – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

چکیده:

امروزه نحوه صحیح گردش حجم عظیم اطلاعات با توسعه صنایع ارتباط مستقیم داشته به طوریکه هر گونه نقص در سیستم های اطلاعاتی، رشد صنعت را باچالش مواجه می کند. این امر در صنعت برق به عنوان زیر ساخت اکثر صنایع دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درچند سال اخیر بخش توزیع برق به عنوان یکی از بخشهای اساسی صنعت برق به منظور دستیابی به سیستم اطلاعاتی مناسب که جوابگوی نیازهای روزمره به طور سریع و دقیق باشد، گامهای قابل توجهی برداشته است. به منظور سامان بخشیدن به گردش اطلاعات به شکل مناسب و مطلوب ، سیستم جامع مدیریت اطلاعاتی جهت دسترسی ساده وسریع مراکز تصمیم گیرنده و نیز واحدهای اجرایی به اطلاعات مفید و قابل اطمینان ایجاد می گردد. در این سیستم فرایند های مرتبط یک سازمان و اجزای تشکیل دهنده آن به دقت شناسایی و با یکپارچه سازی ، روند گردش اطلاعات به صورت بهینه شکل می گیرد. در این مقاله نواقص گردش اطلاعات مورد نیاز در بسیاری ازشرکت های توزیع آورده شده و سپس نحوه تهیه طرح جامع مدیریت اطلاعات در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مورد بررسی قرا گرفته است.