سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب نظرنژاد – هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دریاچه ارومیه با حجمی معادل ۳۲ میلیارد متر مکعب بزرگترین دریاچه داخلی ایران محسوب می شود و از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های آبی ایران به شمار می رود . مساحت این حوزه ۵۱۷۷۲ کیلومتر مربع است . دریاچه ارومیه در تراز آب ۱۲۷۵/۸ که متوسط تراز دوره آماری ۳۸ ساله اخیر می باشد ) معادل ۵۳۲۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود ۱۱ % از سطح کل حوزه آبخیز ارومیه را در بر می گیرد . منابع آب های سطحی ورودی به دریاچه از سه قسمت مج زا شامل رودخانه های دائمی، مسیل ها و اراضی بین آخرین ایستگاه های آب سنجی تا دریاچه و رودخانه های فصلی ناحیه شمال دریاچه تشکیل شده است .در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ۱۷ رودخانه دائمی جریان دارند . بررسی مقدار جریان سطحی حوزه آبخیز ارومیه به دریاچه نشان می دهد ک ه بیشترین ورودی به دریاچه به میزان۱۳۵۲۶/۷ میلیون مترمکعب در سال ابی ۴۸-۴۷ وکمترین جریان به دریاچه به مقدار ۳۴۱/۲میلیون متر مکعب در سال ۸۰-۷۹ بوده است. در حال حاضر چندین طرح احداث سد در این حوزه در دست احداث و مطالعه می باشد. با اجرای این سدها ، توان تنظیم آب به دریاچه ارومیه از رودخانه های مختلف معادل۲۶۹۴/۷ میلیون متر مکعب خواهد رسید