سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اوراضی زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
حمید شریفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
مصطفی حسین پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
محمد عبداللهیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندر قند

چکیده:

در این تحقیق تاثیر طول دوره انجام عملیات برداشت که شامل مراحل جابرزنی تا برزنی کندن و ردیف کردن، جمع آوری و حمل به کارخانه است با استفاده از ۱۶ تیمار زمانی مراحل مختلف در چهار تکرار در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال های زراعی ۷۹-۷۸ و ۸۰-۷۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول مورد بررسی قرار گرفت.