سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز رهبر – مهندسین مشاور نیرو
حمیدرضا نجفی – دانشگاه علوم و فنون هوایی

چکیده:

قابلیت اطمینان یکی از ملاکها و معیارهای مهمی است که هنگام انتخاب ظرفیت واحدهای نیروگاهی برای تامین بار ا تی یک سیستم قدرت در طرحهای توسعه سیستم تولید مورد توجه قرار می گیرد . در این مقاله ضمن بررسی قابلیت اطمینان سیستم تولید در رابطه با تامین مصرف شبکه سراسری کشور در سالهای مختلف، نقش ظرفیت واحدهای بخاری قابل نصب در آینده روی قابلیت اطمینان سیستم و تغذیه مطمئن تر مصرف کنندگان انرژی الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد . در پایان با توجه به شاخصهای قابلیت اطمینان سیستم نظیر ت عداد روزهای خامو شی مورد انتظار (LOLE) در طرحهای مختلف توسعه سیستم تولید، ظرفیت بهینه واحدهای بخاری جدید جهت داشتن یک سطح قابلیت اطمی نان مناسب پیشنهاد می گردد .