سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر محسنی شوشتری – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

اصولا یک شبکه مناسب باید دارای دو ویژگی خاص باشد یکی مسئله اقتصادی بودن شبکه و دیگری ارائه سرویس پیوسته و بهتر جهت مشترکین باشد. یکی از عواملی که باعث عدم پایداری در شبکه های توزیع می شود بارهای نامتعادل می باشد. جریانهای نامتعادل در فازهای سیم پیچی اول و دوم ترانسفورماتورهای سه فاز سبب تغییر شکل ولتاژهای خطی و فازی و پیدایش تلفات آهنی و مسی و حرارت اضافه می گردد و تاثیر نامطلوب بر کار مصرف کننده ها دارد، مثلا افزایش ولتاژ دو سر لامپها باعث کوتاهی عمر آنها می شود و کاهش ولتاژ دو سر لامپها ضریب بهره آنها را تنزل می دهد. از طرفی عدم تقارن ولتاژ قطبهای اتصال موتورهای جریان متناوب میدان گردابی معکوسی را در آنها ایجاد می نماید و در نتیجه گشتاور راه اندازی و گشتاور حداکثر و ضریب بهره آنها کاهش می یابد. در این مقاله به مشکلات ناشی از نامتعدلی بارها و تاثیر این عوامل بر کارکرد موتورها، ترانس های توزیع، کنتورهای اکتیو و ایمنی مصرف کننده ها پرداخته شده و در انتهای مقاله جهت کاهش اثرات نامتعادلی بارها راه حلهای عملی ارائه شده. ضمن آرزوی موفقیت و اظهار قدردانی از تلاش آن دسته از برادرن دست اندرکار این کنفرانس امید آن را دارم که این مقاله با همه نواقص خود بتواند را گشای این مشکل باشد.