سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم سلیمانی – مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان

چکیده:

تعداد ۲۴ رقم و لاین پیشرفته جو در یک آزمایش سه ساله (۱۳۷۹-۱۳۷۷) جهت بررسی اثرات عوامل مختلفج وی بر روی عملکرد و بعضی صفات زراعی همچنین مقایسه عملکرد ارقام در قالب طرح بلوک های تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه دیم خدابنده استان زنجان کشت گردید.