سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج الله تارکی – موسسه تحقیقات کشاوری دیم گجساران

چکیده:

ارقام جدید و اصلاح شده هنگامی پتانسیل واقعی خود را نشان خواهند داد که مسایل به زراعی آنها از جمله مقادیر منساب کود و بذر که از لحاظ کاربردی نیز به آسای قابل اجرا می باشد به بهره ربرداران توصیه می گردد. این موضوع در شرایط دیم که مسئله رطوبت از مهمترین عوامل محدود کننده می باشد از یک طرح و برقراریت عادل بین مواد غذایی تراکم بذر و میزان بارندگی از طرف دیگر نیز که حائیز اهمیت می باشد ایجاب می نماید که با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.