سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین تابیه زاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

سیستم های خاک ورزی ویژه دیمزارها عموما براساس مقدار بقایای گیاهی ، درجه شیب اراضی ، نوع خاک ، الگوی بارندگی منطقه ، سیستم کشت و کار تعیین و با استفاده از ماشین آلات و ادوات مناسب تحقق می یابد . چون آب بعنوان عامل محدود کننده جوانه زنی بذور محسوب میشود ، لذا تامین بستر بذر مناسب برای استقرارگیاهچه های قوی وسالم با استفاده ازسیستم های مدیریتی خاص ومناسب امکان پذیر استاز آنجائیکه در زراعتهای امروزی استفاده ازماشین آلات و ادوات جهت انجام عملیات خاکورزی امری اجتناب ناپذیر می باشد ولی استفاده مکرر وبی موقع ازاین ادوات درمدیریت خاکها موجبات فشردگی خاک را نیز فراهم می نماید و لایه محکمی بنام کفه شخم (panPlow) در زیر طبقه شخم ایجاد میشود که این طبقه مانعی درمقابل نفوذ آب وهوا درخاک است لذا هرچندسال یکبار ضروریست لایه های فشرده خاک ( کفه شخم ) توسط اداوتی ازقبیل زیر شکن ها شکسته وخرد گردد