سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیره محسن زاده – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران
بهرام نجفی سعادت پیشه – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران

چکیده:

مدیریت مصرف یا مدیریت سمت تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار است مح صول صنعت برق برعکس محصولات سایر صنایع قابل ذخیره شدن در حجم زیاد نیست و الگوی مصرف روی الگوی عرضه اثر مستقیم می گذارد . این اثر متقابل، مدیریت سمت عرضه را همزمان با مدیریت سمت تقاضا طلب می نماید بعبارت دیگر ، مدیریت بار و مدیریت انرژی دو اقدام تفکیک ناشدنی است . مدیریت بر تقاضا از آن نظر حائز اهمیت است که در تعیین ظرفیت نیروگاهی و سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت نیروگاهی نقش بنیادین دارد . در برنامه توسعه ای صنعت برق حداکثر نیاز مصرف اساسی ترین عامل تعیین کننده ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز می باشد . مصرف لجام گسیخ ته ، تولید لجام گسیخته را به دنبال دارد و تولید لجام گسیخته اتلاف سرمایه و صدمات جبران ناپذیر محیط زیستی را موجب خواهد شد . هدف از ارایه مقاله حاضر، بررسی اثرات مانورمدیریت مصرف بر روی میزان مصرف برق وهمچنین نتایج بدست آمده از نظر سنجی مردم در روز۷ تیر ماه سال ) ۸۴ روز مدیریت مصرف ) می باشد که شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی جهت آگاهسازی مردم با شیوه های صحیح مصرف اقدام به انجام مانور در سطح شهرستان ارومیه نموده است . امید است با تداوم افزایش آگاهی و دانش مردم در ارتباط با موضوع بتوانیم در جهت انتقال تجربیات و نیل به هدف که همانا استفاده بهینه از انرژی برق می باشد گامهای مثبتی برداریم