سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فتحی مظفری – کارشناس معاونت ،حوزه معاونت اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

با توجه به اینکه با ل غ بر ۷۰ % از هزینه های احداث وبهره برداری از خطوط راه آهن در بحث ساخت خطوط وابنیه فنی صرف میگردد وهمچنین قسمت اعظم از زمان احداث پروژه در ساخت خطوط وابنیه فنی صرف میگردد .در این مجموعه ضمن بررسی عوامل موثر در طراحی ،احداث خطوط وبهره برداری از آنها به بررسی رابطه شیب با هزینه وزمان احداث پروژه های راه آهن پرداخته شده است .وبه ذکر مثالی عینی از پروژه میانه – بستان آباد -تبریز پرداخته شده است .در مجموع آنچه مورد بحث قرارگرفته این است که چرا راه آهن در مسیرهایی که بیشتر جنبه مسافری داشته وتناژبار قابل توجهی در آن مسیر وجود ندارد،خود را موظف به استفاده از شیب وفراز پایین می داندکه چه بسا با افزایش شیب وفراز در خطوط با هدف مسافری ، می توان هزینه وزمان احداث پروژه ها را به شدت کاهش داد