سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی جلیلی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک
محمد دورعلی – استاد دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

بررسی اثرات متقابل چرخ و ریل بهخصوص در مورد قطارهای با سرعت بالا همواره مورد توجه متخصصان راه آهن میباشد . در این پژوهش اثرات ترمزگیری یک قطار بر روی ارتعاشات واگن و ریل مورد بررسی قرار گرفته است . واگن به صورت یک بدنه واگن که بر روی دو بوژی دو محوره قرار دارد و مجموعاً دارای ٢١ درجه آزادی میباشد مدل گردیده است . ریل به صورت یکتیر تیموشنکو طویل در نظر گرفته شده است که بر روی بستری از تراورس، بالاست، زیربالاست و زیرسازی قرار دارد . برای تعیین نیروهای تماسی بین چرخ و ریل از تئوری غیر خطی تماسی هرتز و تئوری کالکر استفاده شده است . شبیهسازی در دو سرعت ٥ و ٤٠ متر بر ثانیه انجام شده و نتایج شبیهسازی ارائه شدهاند