سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد خادم – استادیار، گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در مقاله حاضر تغییرات جرم، مومنتومو انرژی بین یک قطره و هوای داغ در یک محفظه احتراق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. سرعت، شعاع و جرم قطره بستگی به شرایطجریان در اطراف قطره دارد. عواملی از قبیل اثر نیروی مقاوم در برابرحرکت قطره، انتقال حرارت، تبخیر و خرد شدن (splitting) در نظر گرفته شده اند. نیروی مقاوم توسط فرمولی که وابسته به عدد رینولدز و عدد ماخ می باشد، محاسبه شده و برای مدلسازی تبخیر از یک مدل غیر تعادلی بهره گرفته شده است. همچنین از عدد وبر (Weber number) به عنوان معیاری برای خرد شدن قطره استفاده شده است. نتایج برای سوخت دکان (C10H22) که در محفظه ای از هوای داغ ساکن پاشیده شده است. محاسبه گردیده و با مقادیر آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است.