سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر همتی – مرکز تحقیقات شاورزی فارس

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول پاشیع ناصر غذایی آهن، روی و منگنز بر عملکرد سیب زمینی آزمایشی طی سال ۷۹ و ۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید به مرحله اجرا گذاشته شد. در این بررسی قالب آزمایش فاکتوریل غلظت های ۰و ۲/۵ و ۵ در هزار سولفات آهن و سولفات روی و غلظت های ۰ و ۵ هزار سولفات منگنز در تیمارهای فرعی و نوع کود در سطح اصلی قرار گرفته است.