سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام حسینی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و به تبع آن عم نانو ،گسترش تکنولوژی نانودرصنایع مختلف روزبروز بیشتر می گردد.لذا با این پیشرفت سریع باید نیم نگاهی هم به دیگر اثرات نانوذرات به غیر از آن هدفی که درتهیه و کاربرد آن دنبال می شود داشت .زمان اندکی ازکاربرد نانوذرات در ماتریس بتن می گذرد امادرهمین زمان اندک تحقیقات بسیار ی درجهت کاربرد نانوذرات دربتن و بررسی تاثیرآن برانواع ویژگیهای بتن انجام شده است درنتیجه بااین گسترش تحقیقات درزمینه نانوذرات مورد استفاده دربتن بحث سلامتی و اثرات زیست محیطی ناشی ازنانو ذرات مورداستفاده در بتن به میان می آید .این مقاله به بررسی اثرات مخربی که نانوذرات مورد استفاده دربتن می توانند رو ی افرادی که با این مواد کارمی کنند بگذرند می پردازد و درنهایت احتیاطهایی راجع به کار با نانو ذرات درآزمایشگاههای مصالح را بیان می دارد .