سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی شانظری – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شیمی
فرهاد شهرکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شیمی
سیدمحمدرضا میرپوریان – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

پدیده خوردگی بیولوژیکی به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت موجودات زنده ای می باشد که تحت عنوان میکروارگانیسم ها شناخته می شوند و شامل انواع میکروسکوپی مانند: باکتریها، قارچها و انواع ماکروسکوپی مانند جلبکها و جانوران دریایی دیگر می باشند. این موجودات معمولا در محیط هایی با PH های بین ۰ تا ۱۱ و درجه حرارتهای بین ۳۰ تا ۱۸۰ درجه فارنهایت و تا فشارهای حدود ۱۵۰۰۰psi زندگی می کنند و تکثیر می یابند. بررسی ها نشان می دهد خوردگی بیولوژیکی سالانه خسارات بسیار به صنعت نفت وارد می کند.
لذا ضرورت مقابلهبا این شرایط ضروری به نظر میرسد. در هر مورد از خوردگی بیولوژیکی، بسته به نوع عامل بوجود آورنده آن، شدت خودرگی و شرایط محیطیچگونگی مقابله با اثرات مخرب این مکروارگانیسم ها و مواد بکار رفته متفاوت خواهد بود. در اینی مقاله بعد از آشنایی با انواع میکروارگانیسم ها و مواد بکاررفته متفاوت خواهد بود. در اینمقاله بعد از آشنایی با انواع میکروارگانیسم ها (جلبکها، قارچها و باکتریها) به توضیح و تفصیل در مورد میکروارگانیسم های مزاحم در صنعت نفت، مشکلات ایجاد شده توسط آنها و چگونگی کنترل و مبارزه با آنها پرداخته می شود.