سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول پیرمحمدی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی
سعید عزیزی – استادیار گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تفاله سیب فرآورده جنبی کارخانه های تولید آب میوه است که علاوه بر مصارف گوناگون صنعتی آن، می تواند به صورت تازه، خشک و یا سیلو شده در تغذیه دامها به کار رود اما درباره ارزش غذایی تفاله سیب تولید داخل و محدودیت های مصرف آن در تغذیه دام اطلاعات زیادی وجود ندارد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات هضمی تفاله سیب در جیره غذایی ۴ راس گوسفند نر اکوتیپ ماکویی با متوسط وزن زنده ۴۰ کیلو گرم به روش جمع آوری کل مدفوع در جیره های آزمایشی حاوی سطوح ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰% تفاله سیب سیلو شده انجام گرفت.
نتایج این آزمایش نشان داد که میانگین قابلیت هضم ماده خشک جیره های حاوی سطوح ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰% تفاله به ترتیب ۶۲، ۶۱٫۹، ۶۲٫۲، ۶۱٫۱% و همین نتایج در خصوص قابلیت هضم ماده آلی با همان ترتیب ۶۴٫۶، ۶۳٫۵، ۶۴٫۳و ۶۲٫۸% می باشد. بالاترین میزان قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی به ترتیب مربوط به جیره های حاوی ۲۰ % تفاله و جیره شاهد( ۰%تفاله) بود.