سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمشید شیخ زاده مصدق – دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم فتالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد ضعیفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا تقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی وواحد اردبیل

چکیده:

اثر مقادیر ۰، ۶۰، ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص به صورت سولفات پتاسیم و ۰ و ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص به صورت کلرو پتاسیم بر صفات کمی و کیفی رقم آکریا از ارقام سیب زمینی متداول کشت در منطقه اردبیل ارزیابی شد این تحقیق در سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی حسن باروق اردبیل با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت.