سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد تقی پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
احمد اخیانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

گندم یکی از محصولات اساسی کشور بوده و تولید آن در شرایط معمولی حدود ۱۲ میلیون تن در سال و مصرف سرانه آن بالغ بر ۱۵۰ کیلوگرم می باشد و با سطح زیر کشت نزدیک به شش میلیون هکتار در سال بالاترین مقدار پروتئینگیاهی را در کشور فراهم میکند. سطح زیر کشت این محصول در استان سمنان حدود ۴۰۰۰۰هکتار با متوسط عملکرد ۳۷۰۰ کیلوگرم دانه در هکتار می باشد. در رابطه با گندم به منظور عملکرد بالا و افزایش کیفیت آن به ویژه مقدار پروتئین کوددهی ازت ضروری است. فراهمی ازت در خاک نقش مهمی را دربرخی از خصوصیات دانه گندم نظیر مقدار پروتئین،خصوصیات نانوائی و همچنین عدد زلنی و وزن هزاردانه دارا می باشد و دیرزمانی است که ارتباط با پروتئین دانه گندم با کیفیت پخت نان بطور قطع روشن شده است. کارآیی مصرف ازت به مقدار زیادی به میزان، منبع، زمان و روش مصرف کو ازته بستگی دارد. سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم منبع ازته کارآتری نسبت به اوره می باشند. در استان سمنان همانند سایر نقاط کشور منبع تامین کننده ازت بطور معمول اوره می باشد و از آنجاییکه کشت گندم از گستردگی نسبتا وسیعیدراستان برخوردار است لذا این تحقیق به منظور بررسی اثرات چهار منبع ازت شامل اوره، نیترات امونیوم، سولفات آمونیوم و اوره با پوشش گوگردی (SCU) بر عملکرد دانه گندم و کیفیت آن در اراضی تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود) طی دو سال انجام پذیرفت.