سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا روشن فکر – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

نامتعادلی ولتاژ یکی از شایعترین مشکلات کیفیت توان در سیستم های توزیع است . در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی، اثرات شرایط مختلف نامتعادلی ولتاژ منبع تغذیه بر عملکرد ماندگار یک موتور القایی سه فاز ١/٥ kW قفس سنجابی، ازجمله نامتعادلی جریان های استاتور و نوسانات روتور مورد بررسی قرار گرفته است . مدل دقیقی از موتور القایی با در نظر گرفتن شرایط واقعی با نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شده و با نتایج حاصل از آزمایش های عملی مقایسه شده است