سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید حامد نیا – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده ازبانکهای خازنی درشبکه های توزیع انرژی الکتریکی با توجه به اهداف مختلفی انجام می پذیرد اهدافی که چندان مستقل ازهم نیستند و درمجموع اثرات مثبت خازن گذاری را توجیه می کنند حضور و یا کلید زنی بانکهای خازنی عامل ایجاد یا تشدید کننده برخی اغتشاشات درشبکه است که درشرایطی می تواند شبکه را متحمل اختلالات اساسی نماید و براین اساسو با توجه به اهمیت مساله کیفیت توان در سیستم ها لازم خواهد بود تا درکنار تاثیرات مثبت خازن گذاری درشبکه ها توجه لازم و کافی به اثرات منقی موضوع انجام پذیرفته شبیه سازی های مختلف انجام شده شرایط بحرانی تحلیل و تمهیدات لازم درنظر گرفته شود .