سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مظفری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکد
محمدرضا خلیلی – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مک
کرامت ملک زاده – استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
امیرحسین آذرنیا – کارشناس ارشد سازه های هوافضایی

چکیده:

بررسی اثرات دینامیکی جرم صفحه ای بر روی رفتار پانل های ساندویچی- کامپوزیتی با هسته انعطاف پذیر از اهمییت زیادی برخوردار است. وجود جرم به طور کل، می تواند بر فرکانس ها و شکل مود در رفتار ارتعاشات آزاد سازه اثر گذار باشد. در این مقاله، اثرات یک جرم خارجی صفحه ای متصل به رویه فوقانی ورق ساندویچی- کامپوزیتی با هسته انعطاف پذیر عرضی، بر روی رفتار دینامیکی پانل ساندویچی بررسی می گردد. جهت بررسی رفتار دینامیکی پانل از تئوری مرتبه بالای ارتقاء یافته (IHSAPT) استفاده شده است بطوریکه اثرات اینرسی هسته میانی و رویه ها در معادلات بطور کامل لحاظ می گردد. مساله برای شرایط مرزی اطراف لولا بصورت تحلیلی و با استفاده از روش عددی گالرکین حل می گردد. به لحاظ اهمیت موقعیت جرم بر روی رفتار ارتعاشی و فرکانش های پانل ساندویچی- کامپوزیتی، تاثیر آن بر روی رفتار ارتعاشات آزاد ورق مذکور بررسی شده است.