سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید محرمی – استادیار بخش عمران، گروه سازه، دانشگاه تربیت مدرس
حسن اکبری کوشکجه – کارشناس ارشد عمران-سازه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مولفه قائم زلزله و تاثیر آن در تحلیل ساختمانها از مدتها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرارداشته است. ولی تا این زمان هنوز ملاحظات ناشی از اثر مولفه قائم زلزله در طراحی ساختمانها (بجز بصورت جزئی در مورد تیرهای طره)، به صورت دستورالعمل اجرایی کامل درنیامده است. از این رو، این تحقیق به منظور جواب دادن به این سوالها که در تحلیل خطی، مولفه قائم زلزله بر چه نوع ساختمانهایی و درچه اعضایی و برای چه نسبتی از شتاب قائم زلزله به شتاب افقی اهمیت دارد به صورت مطالعات پارامتریک روی سازه های فولادی، و در حالت دو بعدی انجام گرفت.در این تحقیق، ساختمانهای منظم (در پلان و ارتفاع) با مشخصات مختلف، با توجه به ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، طراحی شده و سپس با پنج رکورد زلزله، از مناطق مختلف ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهو اثرات مولفه قائم زلزله روی نیروهای داخلی اعضای قاب. شامل ستونها و تیرها مورد توجه قرار گرفتند واعضای سازه ای که تحت اثر مولفه قائم، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند شناسایی گردیدند.