سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدحسین رهنورد – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله رفتار ماده در میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن و با تغییرات زمانی مدل می شود. اثر این میدانها روی انسان مورد بررسی قرار می گیرد و مدلهای مختلف برای آنالیز تشعشعروی انسان مطالعه می شود. ماکزیمم جذب ویژه الکترومغناطیسی قسمت های مختلف بدن در حالت ایستاده و دستهای افتاده برای فرکانس خاص و پلاریزاسیون های متفاوت داده خواهد شد. اثر فرکانس روی بدن انسان نیز مطالعه می شود. حد حفاظت بدن انسان به تشعشع موج الکترومغناطیسی و ضریب اطمینان در بهترین شرائط در نظر گرفته می شود. مقادی استاندارد و حد حفاظت تشعشع در آمریکا و شوروی معرفی می شود. نکات الزامی نیز تذکر داده خواهد شد.