سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو
کاظم ندافی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ت
سیمین ناصری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ت

چکیده:

کیفیت آب مخازن پشت سد از مسائلی است که از مدتها قبل فکر متخصصان را به خود مشغول داشته و همراه برای مبارزه با تغییرات نامطلوب کیفیت آب که متاثر از عوامل و پدیده های مختلفی است، تلاشهای پیگیری مبذول گردیده است. اینگونه مسائل نه تنها در دنیا به کرات اتفاق افتاده مثل: سدهای آسوان در مصر، یانگ تسه در چین و Petit sout در فرانسه، بلکه در ایران نیز بی سابقه نیست و مشکل تغییر کیفیت آب مخازن در تعدادی از سدهای ساخته شده در ایران اتفاق افتاده و حتی سالهای متمادی ادامه داشته است مثل: سد میناب و ماملو(گندیدگی آب)، سد لتیان و کرج (آلودگی شیمیایی و میکروبی) و سد گرگان و منجیل(مشکل رسوب) و در بعضی موارد روشهای تصفیه آب نیز قادر به حذف عوامل ایجاد شده در آب مخازن سدها نبوده است و وجود این عوامل در آب تصفیه شده مثل بو، همواره مورد اعتراض مصرف کنندگان آب قرار داشته است. در تحقیق حاضر سعی شده است پارامترهای موثر در تغییر کیفیت آب ارزیابی شده و روشهای کنترل و یا کاهش این اثرات در مخازن سدها مورد بررسی قرار گیرد.