سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا خجسته – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو ( خراسان )
مرجان رفیق کلاتی – شرکت تعمیر و نگهداری تاسیسات انتقال نیرو ( خراسان )

چکیده:

بهره برداری بهینه از شبکه های انتقال نیرو که حد فاصل بخشهای تولید و توزیع می باشد، تاثیر بسیار مهمی در تداوم برقرسانی به مشترکین و در نتیجهجلب رضایت آنها بعنوان وظیفه اصلی صنعت برق کشور، خواهد داشت . در این راستا نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)2 اصلی ترین عملیات در بهره برداری شبکه محسوب می گردد . لذا اجرای صحیح و
برنامه ریزی مناسب PM علاوه بر اینکه خاموشیها را کاهش و قابلیت اطمینان را افزایش می دهد، تهیه شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد بهره برداری شبکه ها را نیز امکانپذیر می نماید بنابراین استفاده از یک سیستم مکانیزه PM در شبکه های اجتناب ناپذیر می باشد . از طرفی با تحلیل نتایج اجرای PM در یک دوره و برنامه ریزی پویا و دینامیک در دورة بعدی،
می توان در جهت بهبود شاخصهای عملکردی شبکه که بهبود بهره برداری را نیز دنبال خواهد داشت، گام برداشت