سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سیدی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

دیوار برشی فولادی یکی از سامانه های باربر جانبی می باشد که در سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و در چندین ساختمان مهم درجهان به کار رفته است. در مقاله حاضر، رفتار خرابی قاب یک طبقه که از سامانه دیوار برشی فولادی در آن بهره گرفته شده، ارائه می شود. بدین منظور، یک مدل تحلیلی عناصر محدود ساخته شده وصحت آن با نمونه های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مطالعه پارامتریک، برای بررسی اثرات نسبت لاغری بعنوان یکی از پارامترهای اساسی پانل برشی بر مشخصه های رفتار لرزه ای نظیر مقاومت، سختی، شکلپذیری ورفتار هیسترزیس انجام پذیرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بهره گیری از ورق نازک فولادی بعنوان سامانه باربر جانبی در قاب به شرطی که نسبت لاغری بهینه در آن رعایت شود، به گونه ای ساده و موثر شکل پذیر و جذب انرژی را افزایش و آسیب دیدگی سازه ای را کاهش میدهد.