سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم گلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده علوموفنون دریایی دانشگاه آزاد ا
نریمان شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدصادق آراملی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و
حمیدرضا مرادنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده علوموفنون دریایی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

بررسی اثرات رنگ نور و دوره های نوری بر رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه Rutilus rutilus caspicus در یک دوره ۱۴ روزه انجام گرفت. بچه ماهیان کلمه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال جمع آوری شدند. بعد از سازگاری، لاروهای کلمه با وزن اولیه ۱۸ میلی گر م درتشت های ۵۰ لیتری با تراکم ۲۰ عدد در هر تشت ذخیره شدند. با استفاده از لامپهای فلوئورسنت، ۲ رنگ نور شامل قرمز و سفید و ۲ دوره نوری ۲۴L/00D و ۱۲L/12D در ۴ تیمار مختلف نور قرمز ۲۴L/00D ، نورقرمز ۱۲L/12D نورسفید ۲۴L/00D ونور سفید ۱۲L/12D مهیا شد . درجه حرارت در طول دوره آزمایش در محدوده بین ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد بود و از آب شیرین برای انجام این تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که نور قرمز کمترین FCR را داشته و در دوره های نوری مختلف ، نور مستمر ۲۴ ساعته بیشترین رشد را داشته است و اختلاف معنی داری را با سایر تیمار ها ایجاد کرده است