سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مزدک رسا پور – کارشناس ارشد مکا نیزاسیون – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهردار
همایون رضا مدنی شاهرودی – کارشناس ارشد بهداشت محیط-معاونت آموزش-پژوهش و توسعه سازمان بازیافت شه
فرزانه طهموریان – کارشناس ارشد مدیریت پسماند و بازیافت صنایع-کارشناس سازمان بازیافت و تی
سیاوش عباسی – کارشناس برنامه ریزی-مدیر آموزش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری ت

چکیده:

گسترش و رشد جمعیت بشری شهر نشینی و صنعتی شدن از یک طرف و افزایشنیازها و تقاضای بشر از طرف دیگر باعث شده که حجم و وزن مواد زائد شهری در طی چند دهه اخیر افزایش یابد .امروزه استرا تژی ها متفاوتی در زمینهی مدیریت مواد زائد جامد در دنیا کاربرد دارد که مهمترین آنها عبارتند از:۱-جلوگیری و کاهش تولید زباله۲-استفاده ی مجدد از مواد ذائد۳-بازیافت مواد زائد۴-سوزاندن مواد زائد ۵-دفن بهداشتی مواد زائد(garcia et al 2005)کمپوست محصول حاصل از بازیافت مواد ذائد آلی از طریق تیمار هوازی میباشد که میتواند جایگزین مناسبی برای مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی باشد(manios2004)روش های متفاوتب برای تولید کمپوست وجود دارد که هر یک دارای مزایای و محدودیت های مربوط به خود هستند که معمولا با شاخص هایی نظیر کیفیت محصول تولیدیهزینه های ثابت و متغیر پیچیدگی تکنولوژی در دسترس و میزان انتشار بوی زننده در مقیاس صنعتی با هم مقایسه می شوند.روش هوادهی توده ی ثابت یکی از روشهای تولید کمپوست است که به خاطر ویژگی مخصوص به خودکه مهمترین آن کاهش جاری شدن شیرابه به خاطر استفاده از بستر مناسب و همچنین کاهش تلفات مواد مغزی است یکی از روشهای مناسب تولید کمپوست می باشد