سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
ستار سهرابی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید فاضلی – دانشکده مهندسی دریائی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله با کمک روش المان مرزی و با استفاده از شرایط مرزی کاتا، ثابت بودن سیرکولاسیون از تئوری کلوین و شرط مرزی جنبشی به تحلیل اثرات پارامتر های هندسی روی ضرایب هیدرودینامیکی و جریان اطراف هیدروفویل می پردازیم [ ۱]. در این مقاله هیدروفویل با شکل ، ضریب منظری و زاویه سوئیپ مختلف مقایسه می شود و با رسم توزیع فشار و محاسبه نیرو های لیقت و درگ اثرات این کمیت های هندسی را روی ضرایب هیدرودینامیکی و جریان اطراف هیدروفویل را بررسی می شود .