سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوراله طغرلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ازاده مهدی پور – کارشناسان علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهنوش علیزاده – کارشناسان علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

ورود حجم زیادی از سیلاب محتوی املاح و بار معلق فراوان با منشاء های متفاوت با بر جای گذاردن رسوبات فراوان و نفوذ مواد محلول و ریزدان ه همراه سیلاب در آبرفت ها به مرور زمان سبب تغییراتی در نفوذ پذیری خاک عرصه می شود. یکی از مشکلات عمده طرح های پخش سیلاب، ورود رسوبات به داخل سیستم های پخش و ته نشست مواد ریزدانه و نهایتاً کاهش نفوذپذیری است. مواد معلق موجود در سیلاب به طور وسیعی میزان تغذیه که یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه های پخش سیلاب در مناطق خشک و نیمه حشک می باشد را تحت تاثیر قرار می دهند. درشبکه های پخش سیلاب و سیستم های تغذیه مصنوعی، پدیده انسدادClogging)در اثر رسوبگذاری، مهمترین مانع نفوذ آب در خاک و رسیدن آن به سفره آب زیرزمینی است. انسداد پدیده پیچیده ای است که به عواملی چون غلظت مواد معلق، سرعت نفوذ اولیه، خصوصیات فیزیکی خاک و کیفیت سیلاب بستگی دارد. به نظر می رسد در طول زمان در اثر ورود رسوبات ریزدانه به شبک ههای پخش سیلاب، راندمان این طرح ها کاهش یافته و بعد از مدت زمانی عملاً کارایی خود را از دست بدهند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و روند تغییرات نفوذپذیری تحت تاثیر عملیات پخش سیلاب می باشد. در این تحقیق با روش استوانه های مضاعفDouble Ringsنفوذپذیری سطحی خاک در عرصه پخش و شاهد اندازه گیری می شود. داده های جمع آوری شده با استفاده آزمون آماری ناپارامتری و در صورت وجود شرایط لازم از آزمون آماریT مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این آزمون، بررسی روند تغییرات نفوذپذیری خاک در اثر پخش سیلاب و مقایسه این شاخص نسبت به عرصه شاهد را عملی می سازد. مناطق اجرای طرح نیز عرصه های پخش سیلاب بم می باشد