سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی گودرزوند چگینی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
افشین یوسف گمرکچی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

احداث و ایجاد ایستگاه های پخش سیلاب در نقاط مختلف کشور از آن جنبه حائز اهمیت می باشد که فراهم کننده زمینه بهره برداری مناسب از سیلاب ها و تغذیه آبهای زیرزمینی و احیاء منابع زیست محیطی می باشد . و لذا یکی از شیوه های نوین در تغذیه منابع آبهای زیرزمینی، انجام عملیات پخش سیلاب در آبرفتهای درشت دانه می باشد . از طرفی یکی از مهمترین مشکلات این روش محدودیت نفوذ آب در خاک می باشد . در این تحقیق برای بررسی وضعیت نفوذ پذیری خاک در عرصه ایستگاه تحقیقاتی شهید بحری ( چسکین ) قزوین اقدام به انجام آزمایش نفوذ پذیری با استفاده ازاندازه گیری به روش استوانه مضاعف در دو نقطه از شبکه B عرصه پخش سیلاب و در دو مقطع زمانی قبل از پخش سیلاب و بعد از پخش سیلاب شد و نتایج تحقیق بیانگر کاهش نفوذ پذیری خاک ( کاهش نفوذ پذیری از ۱۴۰ میلیمتر در ساعت به ۷۹ میلیمتر در ساعت ) بعد از وقوع سیلاب می باشد که معضلی برای تغذیه آبخوان به روش پخش سیلاب می باشد